Yarık Dudak Burun Deformitesi

Yarık Dudak Burun Deformitesi

Yarık Dudak Burun Deformitesi

Yarık Dudak Burun Deformitesi

Yarık dudak burun deformitesi dudak yarığıyla birlikte görülür. Bu deformite çocukluk çağının sık deformitelerinden biridir. Bu deformitenin  çocuk sosyal yaşama tam olarak başlamadan düzeltilmesi gerekmektedir. Dudak yarığı deformitesinin düzeltilebilmesi problemin iyi değerlendirilmesi ve işlem öncesi dikkatli bir planlama yapılması gerekmektedir.

Bu hasta grubunda burundaki yapılar doğal özelliğini ve esnekliğini kaybetmiştir. Özellikle tek taraflı yarığı olan hastalarda burun kıkırdakları da asimetriktir. Yarık tarafında  sağlam tarafa göre kıkırdak eksiklikleri olabilmektedir.

Normal koşullarda burun; deri ve deri altı bağ dokuları, yağ dokusu, kıkırdak ve kemik dokudan oluşan bir organdır. Ancak yarık dudak burun deformitesine sahip çocuklarda;

  1. Burun yarık olan tarafa doğru eğilmiştir
  2. Yarık olan tarafta burun deliğinde basıklık ve asimetri oluşmuştur
  3. Her iki burun deliği arasında bulunan ve burun ucuna yükseklik kazandıran kıkırdak dokunun yetersizliği mevcuttur.
  4. Yarık tarafta septum kıkırdağı eğriliklerine bağlı olarak nefes alma sorunları yaşanmaktadır.

Yarık dudak burnu deformitesi birçok nedenden dolayı cerrahisi zor olan operasyonlardır. Bu nedenler;

  1. İşlem sırasında kullanılacak olan kıkırdak, ve kemik dokuların yetersizliği,
  2. Cerrahi işlemi zorlaştıracak olan anormal asimetrilerin mevcut olması,
  3. Yarık dudaklı hastaların daha öncesinde o bölgede önemli skar dokularına yol açacak ve işlemi zorlaştıracak, çok sayıda cerrahi operasyonlara maruz kalmaları.

Bunun gibi bazı nedenlerden dolayı dikkat ve tecrübe gerektiren bir cerrahi işlemdir.

Yarık Dudak Burun Deformitesi Ne Zaman Düzeltilmelidir?

Yarık dudak ameliyatları çocuk anestezi alabilecek zamana ve kiloya eriştiği zaman- ortalama 3 aylık- yapılan cerrahi bir operasyondur. Bu çocuklarda yarık olan tarafta burun da basık ve çökük vaziyettedir. Bu çocuklarda yarık dudak ameliyatı yapıldığı sırada buruna da ufak bir müdahale ile burun delikleri bir miktar eşitlenebilmektedir.

Ancak  çocuğun gelişmesi esnasında yarık taraftaki burun gelişme eksikliği gösterebilmektedir. Böyle durumlarda çocuğun burun kemik ve kıkırdak yapılarının gelişimini tamamlandığı 18 yaş civarı daha komplike biri burun ameliyatı gerekebilimektedir.

Yarık Dudak Burun Deformitesi Tamamen Düzeltilebilir Mi?

Bu durum yarık dudak burun deformitesine sahip kişilerde kemik ve kıkırdak yapının durumuna bağlı olarak değişmektedir. Bu kişilerde kıkırdak doku yetersizliklerinden simetri problemleri yaşanmaktadır.  kıkırdak dokunun yetersiz olduğu durumlarda burun septum kıkırdağından , kaburgadan veya kulak kıkırdaklarından yararlanılmaktadır. Ve kıkırdaklar şekillendirilerek bir simetri yakalanmaya çalışılmaktadır.

Cerrahinin nerede yapılacağı, anestezinin şekli, karşılaşılabilecek sorunlar, iyileşme dönemi, işlemin maliyeti ve ortaya çıkacak sonuç gibi detaylar hakkındaki bilgileri, hekim ile yapılacak görüşmelerde detaylı olarak öğrenilmektedir.

Dudak Yarığı Burnu Ameliyatı

Dudak yarığı burnu ameliyatı normal burun ameliyatlarına göre daha kapsamlı bir operasyondur. Doğumsal olan yarık dudağın (tavşan dudak) tek taraflı mı yoksa çift taraflı olduğu burun şeklini de etkilemektedir. Bu ameliyatlarda çoğunlukla kıkırdak greftlerine ihtiyaç duyulmaktadır. İhtiyaç görüldüğü taktirde kulak veya kaburgadan kıkırdak kullanılmaktadır. Ameliyat saati normal burun ameliyatlarına göre biraz daha uzun olmaktadır. Genel anestezi altında ortalama 2-3 saat sürmektedir.

Ameliyat sonrası kişi bir gece hastanede kalmaktadır. Normal burun ameliyatlarındaki gibi alçı ve tampon kullanılmakta, 5 gün içerisinde alınmaktadır. 

Ameliyat sonrası ilk gün ağrı olsa da hastane ortamında olunduğundan ağrı kesiciler ile bu dönem atlatılabilmektedir. Sonrasında dikkat edilmesi gereken konularda da hekim detaylı olarak bilgilendirme yapacaktır.

Yazımızı Başkalarına Ulaştırın
Prof. Dr. Bekir Atik 1993 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2002 yılında Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlık eğitimini tamamladı. 2007 yılında Doçent ünvanını aldı. 2011 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim dalında kurucu öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2013 yılında profesör unvanını aldı. Yine aynı yıl Medeniyet Üniversitesi Mikro Cerrahi eğitim ve araştırma laboratuvarını kurdu. 100 ün üzerinde yerli ve yabancı cerraha mikro cerrahi eğitimi verdi.

Diğer Yazılarımız

Yorumlar

Sorular ve Yorumlar