Silikon Meme Protezi Çeşitleri

Silikon Meme Protezi Çeşitleri

Silikon Meme Protezi Çeşitleri

Silikon Meme Protezi Çeşitleri (Damla, Yuvarlak, Anatomik)

Meme büyütme ameliyatları için en kalıcı ve iyi sonuçların elde edildiği yöntem meme protezleridir. Bu amaçla kullanılan silikon meme protezleri şekillerine ve içeriklerine göre iki ayrı gruba ayrılmaktadır. Şekillerine göre damla ve yuvarlak olmak üzere iki çeşit silikon meme protezi bulunurken; içeriklerine göre de serum fizyolojik içerikli ve silikon içerikli olmak üzere iki çeşit meme protezi bulunmaktadır. Kişi için hangi tür protezin daha uygun olacağına muayeneler sırasında hekim ve hasta ortak karar vermektedir.

Şekillerine Göre Meme Protezleri

Silikon meme protezleri şekillerine göre 2 ayrı gruba ayrılmaktadır. Damla ve yuvarlak meme protezleri.  Bunun yanı sıra meme protezleri en, boy ve yükseklik olarak birçok farklı şekilde üretilmektedir. Genellikle ameliyat olacak kişiler ameliyat öncesi yaptıkları araştırmalar sonucunda en iyi ve en doğal protezin damla protez olduğuna karar verirler. Ancak iki protezi karşılaştırdığımızda biri diğerinden daha iyi demek doğru değildir. Burada önemli olan kişi için en uygun meme protezinin hangisi olduğudur. Buna muayeneler sırasında karar verilebilir.

Damla Silikon (Anatomik Protez)

Damla protezler, su damlası şeklinde olduğundan bu ismi almıştır. Alt kısmı üst kısmına göre daha dolgun protezlerdir. Yandan bakıldığında aşağıya doğru genişleyen bir yapısı vardır ve memenin doğal görüntüsüne oldukça benzemektedir. Damla protezler meme dokusunun neredeyse yok denecek kadar az olduğu durumlarda en çok tercih edilen silikon protezlerdir.

Bunun yanı sıra her kadının göğüs yapısı ve şekli birbirinden farklıdır. Bu sebeple her kadında kullanılacak meme protezi de değişmektedir. Damla protezler şekil itibari ile alt kısma doğru daha dolgun yapıda protezlerdir. Bu yüzden göğsün üst kısmında yeteri kadar dolgunluğu olan kişilerde daha çok tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra damla protezler göğsün üst kısmını doldurmayacağından dekolte isteyen bayanlarda pek fazla tercih edilmemektedir.

Damla silikon seçimi sırasında hastanın omuz genişliği, göğüs kafesi ölçüleri ve meme anatomik ölçümleri göz önünde bulundurulmaktadır. Bu ölçülerle her hastaya göre ayrı protez seçimi yapılmaktadır.

Yuvarlak Silikon

Yuvarlak protezler isminden de anlaşıldığı üzere yuvarlak şeklindeki protezlerdir. Dolgunluk protezin her tarafına eşit olarak dağılmıştır. Bu tür protezler genellikle memenin alt tarafında bir miktar meme dokusu bulunan hastalarda tercih edilmektedir. Memenin altında bir miktar meme dokusu bulunan hastalarda kullanılan yuvarlak protezler görüntüsel anlamda damla protez gibi doğal bir meme görüntüsü ortaya çıkarmaktadır. Aynı zamanda kadınlarda istenilen dekolte görüntüsü de yuvarlak meme protezinin göğsün üst kısmını doldurması ile verilmektedir.

Son zamanlar da teknolojinin de gelişmesi ile birlikte ergonomik denilen protezler üretilmeye başlanmıştır. Bu tür protezler gerçek meme dokusunun hareketlerini taklit ettiğinden ayakta durulduğundan yer çekimine bağlı dolgunluk protezin alt kısmına doğru ilerleyecektir. Kişi yatar pozisyona geldiğinde ise protez yuvarlak protez şeklini alacak ve gerçek meme dokusu gibi bir yayılım gösterecektir.

Meme Büyütme Ameliyatında Yuvarlak Silikon mu, Damla Silikon mu Tercih Edilmelidir?

Meme büyütme ameliyatında kullanılacak protezin şekline karar vermede kullanılan bazı parametreler mevcuttur. Meme protezinin şeklini seçerken mevcut memenin büyüklüğü, dolgunluğu, derinin ve kasın durumu, gevşeklik derecesi aynı zamanda kişinin kendi tercihi de göz önüne alınmalıdır.

Göğsün üst kısmında yeterli dokusu olmayan ve dekolte isteği olan hastalara doğal bir görüntü oluşturmak amacı ile damla protez kullanılması beklenti ve istekleri karşılamayacaktır. Ya da hiç göğsü olmayan bir kişiye takılan yuvarlak protez istenilen doğal görüntünün elde edilmesine engel olabilmektedir. Bu sebep ile ameliyat öncesinde yapılan muayeneler çok önemlidir. Tecrübeli bir hekim kişi için hangi tür protezin uygun olacağına karar verecektir.

Silikon Meme Protezleri Kas Altı mı? Kas Üzeri mi yerleştirilmelidir?

Meme büyütme ameliyatı olmak isteyen her kişinin göğüs dokusu, yağ dokusu, göğüs özellikleri farklıdır. Hangi yöntemin kullanılacağı bu sebepten dolayı kişiden kişiye, bağlı olarak değişmektedir.

Meme büyütme ameliyatında silikon protez kas altı veya kas üzeri olarak yerleştirilebilmektedir. Her iki yönteminde avantaj ve dezavantajları mevcuttur.

Meme dokusu yeterli düzeyde olan kişilerde protez kas üzerine yerleştirilmektedir. Ancak meme derisi ve deri altı dokusu ince ve yetersiz olan hastalarda protezin deriyle temasını azaltmak amacıyla protez kas altına konulmalıdır.

Kas altı yerleştirilen protez, protez ve deri arasında yeterli yumuşak doku örtüsünü sağlar. Bu da uzun dönemde kapsül oluşumuna bağlı deride oluşan şekil bozuklukları ve protezin belirginliğini azaltır.

Kas üzeri yerleştirilen protezlerde ameliyat sonrası ağrı kas altı yerleştirilen proteze göre neredeyse yoktur. Kişi rahatlıkla kollarını hareket ettirebilir ve çok rahatlıkla günlük yaşama dönebilir.

Kas altı yerleştirilen protezlerde ilk bir hafta gerginliğe bağlı ağrı ve hareket kısıtlığı yaşanabilmektedir. Ancak bu süre ağrı kesiciler ile rahatlıkla atlatılabilir. Göğüslere protez yerleştirilmesinden sonra, elle yapılan muayenede kas altında olan silikonun anlaşılması daha zordur. Bu nedenle daha doğal bir görünüm oluşmaktadır.

Tüm bu maddeler göz önünde bulundurulduğunda kişinin hangi tür proteze ve hangi bölgeye yerleştirileceğine karar vermesi zordur. Bu sebeple tecrübeli bir hekimin yönlendirmeleri ile kolaylıkla buna karar verilebilmektedir.

Silikon Meme Protezi Ameliyatı Sonrası Merak Ettikleriniz

Meme protezi ameliyatı sonrası en merak edilen konulardan biriside kapsül oluşumudur. Kapsül oluşumu vücudun dışarıdan alınan yabancı cisimlere gösterdiği reaksiyondur. Meme büyütme ameliyatları sonrası kapsül oluşumu normal ve çoğu zaman da beklenilen bir durumdur. Vücut protezin etrafında ince bir zar tabakası oluşturur. Bunun proteze veya vücuda herhangi bir zararı yoktur. Ancak bazı kişilerin vücudu bu yabacı cisimlere olduğundan fazla tepki gösterir ve kapsül kalınlaşır. Anormal derecede kalınlaşan kapsül protezi sıkıştırır ve şeklini bozmaya başlar. Bu durumlarda protezin etrafındaki kapsülün cerrahi olarak çıkartılması gerekmektedir.

Yazımızı Başkalarına Ulaştırın
Prof. Dr. Bekir Atik 1993 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2002 yılında Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlık eğitimini tamamladı. 2007 yılında Doçent ünvanını aldı. 2011 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim dalında kurucu öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2013 yılında profesör unvanını aldı. Yine aynı yıl Medeniyet Üniversitesi Mikro Cerrahi eğitim ve araştırma laboratuvarını kurdu. 100 ün üzerinde yerli ve yabancı cerraha mikro cerrahi eğitimi verdi.

Diğer Yazılarımız

Yorumlar

Sorular ve Yorumlar