Kepçe Kulak Ameliyatı

Kepçe Kulak Ameliyatı

Kepçe Kulak Ameliyatı

Kepçe Kulak ve Ameliyatı

Kulaklar çevremiz ile etkileşimimizin ve iletişimimizin bir parçasıdır. Kulak;, iç kulak, orta kulak ve dış kulak olmak üzere 3 ayrı kısımdan oluşmaktadır. Kulak kepçesi, dış kulağı oluşturur ve gelen sesleri toplayarak orta kulağa geçmesini sağlar. Fonksiyonel açıdan hayatımızı değiştirecek kadar önemli olan kulak, kulak estetiği ve bulunduğu konum açısından da insanın dış görünümünü etkileyen, estetik olarak da yüksek değeri olan bir organdır.

Kepçe kulak, kulak kepçesi ile kafatası arasındaki açının büyük olması ile karakterize anatomik bir şekil bozukluğudur. Çocukluk çağında %10 oranında görülür ve genetik özellikler ön plandadır. Önden, yandan ve arkadan bakıldığında kafa ile kulak arasında bir açıklık söz konusudur.

Kafatası ile kulak arasındaki uzaklık 1-1,5 cm'e kadar normal kabul edilir. Bunun üzerindeki ayrıklıklar kişiden kişiye değişmekle birlikte kepçe kulak olarak kabul edilir.

Kulak şekli, bebeklik döneminden itibaren gelişmeye başlar ve 5-6 yaşına kadar gelişimini çoğunlukla tamamlar. Bu yaşlardan itibaren çocuklar, okula başlamalarıyla birlikte sosyal hayatın da içine girmiş olurlar.

Yeni arkadaş çevresi edindikleri için ilişki içinde oldukları insanlar da artar. Kepçe kulak problemi olan çocuklar, girdikleri yeni çevrede, arkadaşlarının kepçe kulaklarıyla ilgili eleştirilerinden, kendisiyle alay edilmesinden, ruhsal olarak etkilenirler. Bebeklik çağında olmasa bile kepçe kulağa sahip olan çocuklar okul çağı ve sonrasında sosyal problemler yaşamaya başlamaktadırlar.

Yaşanan bu tür problemler gelişme ve ergenlik çağındaki çocukların psikolojilerini olumsuz yönde etkileyebilir.

Kulağın Yapısı ve Anatomik Özellikleri 

Kulaklar üç ana parçadan oluşur:

 • İç kulak
 • Orta kulak
 • Dış kulak

Kafatasının dışında kalan kısım dış kulaktır ve kıkırdak yapıdan oluşur. Vücuttaki birçok kıkırdak yapıdan farklı olarak ince, kıvrımlı olan bir yapıdadır. Bu kıvrımlı yapının oluşması ve belirli açılarda sabit durması hem kıkırdağın hem de arkadan onu sabit tutan adale ve bağların özelliğidir.

Neden Kepçe Kulak Oluşur?

Daha anne karnındayken oluşan dış kulak gelişimini ve büyümesini diğer vücut yapıları gibi ergenlik sonuna kadar sürdürür. Ancak dış kulak diğerlerinden farklı olarak 5 yaş civarında normal büyüklüğünün %80-90ını tamamlar. Bu süreç içinde kulağı oluşturan kıkırdak yapıda bozulma ve kulağa açılanma veren kas ve bağlardaki yetersizlik kepçe kulak oluşmasına neden olur.

Genelde de doğuştandır.

Kepçe Kulak Ameliyatı Öncesi

Kepçe kulak ameliyatı lokal veya genel anestezi ile yapılabildiğinden ameliyat öncesi dikkat edilecek noktalarda değişiklik göstermektedir. Her iki anestezi türü öncesinde de detaylı muayene ve ölçümler yapılması için kişi hekimle detaylı olarak görüşmelidir. Bu görüşmeler esnasında yapılacak işlem, elde edilecek sonuçlar ve olası riskler hakkında kişi hekim tarafından detaylı olarak bilgilendirilmektedir. İyileşmeye veya ameliyata engel herhangi bir sağlık problemi olan kişiler bununla ilgili bilgileri hekimleri ile paylaşmalıdırlar.

Kullanılan kan sulandırıcı ilaçların lokal veya genel anestezi ile yapılacak işlemler için ameliyat esnasında ve sonrasında kanama problemlerine yol açmaması için en az 5 gün öncesinde doktor kontrolünde bırakılması gerekmektedir.

Kepçe Kulak Tedavisi Nasıldır?

Kepçe kulak tedavisi her ne kadar doğuştan kulağa yapılan bandaj ve baskılar ile çok erken dönemde tedavi edilmeye çalışılsa bile çoğu bebekte sonuç alınamaz. Çünkü kulak kıkırdaklarının şekillenmesi yalnız başına kıkırdağın kendi yapısı ile ilgili değildir.

Bu kıkırdakları şekillendiren kulak arkasında kas ve bağ dokuları vardır. Bunlar kepçe kulaklı kişilerde ya yoktur ya da yeterli düzeyde fonksiyon görememektedir. Dolayısıyla yapılacak ameliyatta sadece kulağı geriye almak değil aynı zamanda kıkırdak girinti ve çıkıntılarını oluşturacak şekilde destekler sağlanmalıdır.

Bu destekler çoğunlukla uzun süre dayanabilen ipler yardımı ile olur. Bununla birlikte etraftaki kas ve bağ dokuları bu iplere yardımcı olması amacı ile kullanılır. Ameliyat genellikle küçük yaşlarda, 5 yaşından sonra yapılmaktadır.

Çocuklarda kepçe kulak ameliyatı için buradaki yazımızı okuyabilirsiniz.

Çünkü 5 yaşına kadar kulak yapısı erişkin kulağının %80-90’ına ulaşmış olur. Ameliyat yaşı için üst sınır yoktur ancak şu hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.

 1. Kulak yapısı ve büyümesi yeterli düzeyde olmalıdır. (5 yaşından sonra)
 2. Çocuğun psikolojik olarak olumsuz etkilenmemesi için mümkünse okula başlamadan önce yapılmalıdır.
 3. Normal şartlarda kepçe kulak ameliyatı için üst yaş sınırı yoktur ancak ileri yaşlarda kulak kıkırdağı daha fazla sertleşebileceğinden hem şekil vermek hem de tekrarlaması açısından risk taşımaktadır.

Kepçe Kulak Ameliyatında Anestezi 

Kepçe kulak ameliyatlarında daha çok lokal anestezi tercih edilir.

Lokal anestezi, kepçe kulak ameliyatlarında genellikle erişkin yaşta kullanılan bir anestezi türüdür. Lokal anestezi ile yapılan kepçe kulak ameliyatlarında kişi açlık süresi gerektirmeden ameliyat olacağı gün hastaneye gelerek, gerekli tahlil ve tetkikleri yaptırdıktan sonra işleme alınabilir.

Kepçe kulak ameliyatlarında genel anestezi genellikle okul çağı çocuklarında ve işlem için bu anesteziyi tercih eden kişilerde kullanılan bir anestezi türüdür. Bu işlem için ameliyat öncesinde belirli bir açlık süresi gerekmektedir. Kişi ameliyat öncesi en az 6 saat öncesinde yeme ve içmeyi bırakmış olması gerekmektedir. Sahip olunan ve anesteziye engel herhangi bir problemi bulunmayan kişiler de yine aynı gün hastaneye gelerek ameliyat öncesi hazırlıklar tamamlanmalıdır.

Ameliyat Sonrası Dönem 

Ameliyattan sonra lokal anestezi ile yapılan işlemlerde hasta aynı gün evine dönebilir. Genel anestezi ile ameliyat edilen hasta anestezi sebebiyle bir gece hastanede kalması gerekmektedir.

İşlem sonrası birkaç gün ağrı kesici kullanmak yeterlidir.

Yeni şekil verilen kıkırdaklar iplerle sabit tutulduğundan kulak dokularla yapışana kadar sporcu bandanaları kullanılır. Bu süre yaklaşık 6 hafta kadardır.

İşlem sırasında kendiliğinden emilen dikişler kullanıldığından ameliyat sonrası dikiş aldırmak gerekmemektedir.

Kepçe Kulak Ameliyatı Fiyatları

Yapılacak işlemlerin çokluğuna,

 • Uygulanacak anesteziye,
 • Kullanılacak yöntemlere,
 • Kulak kepçeliğinin tek kulakta mı yoksa çift kulakta mı olmasına,
 • Kulak kepçeliği dışında farklı sorunlar olmasına,
 • Ameliyat yapılacak hastanenin özel veya devlet hastanesi olmasına,
 • Hastanede kalış süresine,

göre değişiklik gösterir.

Sık Sorulan Sorular

Kulak kepçesinde normalin üstünde dışarı doğru açıklık olan kişilere uygulanan kesisiz bir operasyondur. Kulak kepçesinin olması gereken açıya getirilmesi için iplerle çekme işlemi uygulanır bu yüzden tıp literatüründe iple kepçe kulak ameliyatı adını almıştır. Kulaklarında simetri sorunu olan ve/veya kulak kepçesi normalden açık ve dışarı doğru olan ve kulak deformasyonu fazla olmayan kişilere uygulanan çok popüler bir tekniktir.

Risksiz ve kolay bir prosedürdür. Uzun ameliyatlardan ve kesiden korkan kişiler için çok idealdir. Kulağa mikro girişlerle kesisiz bir şekilde iğne yardımıyla ipler yerleştirilir. 

Ameliyat kesisiz olduğu için aynı zamanda dikişsizdir. Kıkırdağa mikro girişlerle müdahale edildiği için kanama yok denecek kadar azdır.

İyileşme süreci son derece kısa olan ve en çok tercih edilen tekniklerden biridir.

 

 

Kepçe kulak ameliyatlarında kesi kulak arkasından yapılır ve bu kesiler için birçok farklı alet kullanılabilir. Bistüri, koter, lazer veya sapphire gibi kesici aletler ameliyatlarda kesi için kullanılan aletlerdendir ve bu aletlerin herhangi birinin diğerinden daha iyi olduğu söylenemez.

Kesi esnasında ufak kanamalar olması normaldir ve bu kanamanın miktarı kullanılan kesici aletlere göre değişmez. Ameliyatlarda kanamayla ilgili dikkat edilmesi gereken nokta cilt kesisi değil, kıkırdağa müdahale etmek için yapılan kıkırdak kesileridir. Kıkırdak kesileri çok dikkatlice yapılmalıdır, aksi taktirde kıkırdak üzerindeki damarlar zarar görebilir ve yoğun kanamalar oluşabilir.

İster lazerle ister diğer kesici aletlerle kesi yapılmış olsun kıkırdak üzerindeki damarların mutlaka koterle yakılması gerekir.

Lazerle kepçe kulak estetiği kulağa daha kolay ve acısız geldiği için yoğun ilgi çekmektedir fakat sanılanın aksine ameliyat sonrası yara iyileşmesi bisturiyle yapılana göre daha geç olabilir.

Yazımızı Başkalarına Ulaştırın
Prof. Dr. Bekir Atik 1993 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2002 yılında Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlık eğitimini tamamladı. 2007 yılında Doçent ünvanını aldı. 2011 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim dalında kurucu öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2013 yılında profesör unvanını aldı. Yine aynı yıl Medeniyet Üniversitesi Mikro Cerrahi eğitim ve araştırma laboratuvarını kurdu. 100 ün üzerinde yerli ve yabancı cerraha mikro cerrahi eğitimi verdi.

Diğer Yazılarımız

Yorumlar

Sorular ve Yorumlar