Prof. Dr. Bekir Atik

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

Prof. Dr. Bekir Atik 1968 yılında Kayseri’de doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseri’nin İncesu ilçesinde tamamladı.

1993 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Erzincan’da pratisyen hekim olarak görev yaptı.

1997 yılında başladığı Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlık eğitimini 2002 yılında Gaziantep Üniversitesi’nde tamamladı.

Aynı yıl Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim dalında kurucu öğretim üyesi olarak göreve başladı.

2007 yılında Doçent ünvanını aldı.

2011 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim dalında kurucu öğretim üyesi olarak göreve başladı.

2013 yılında profesör ünvanını aldı.

2013 yılında Medeniyet Üniversitesi Mikro Cerrahi eğitim ve araştırma laboratuarını kurdu. 100 ün üzerinde yerli ve yabancı cerraha mikrocerrahi eğitimi verdi.

Günümüzde serbest hekim olarak görev yapmaktadır.

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, American Society of Plastic Surgeons, Türk Rekonstrüktif Mikro Cerrahi Derneği, Çene Yüz Cerrahları Derneği, Yara Bakım ve Doku Onarımı Derneği ve Türk Tabipleri Birliği üyesidir.

Yayınlanmış 60 kadar uluslararası, 20 kadar ulusal makalesi ve çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı bildirileri mevcuttur.

 • Tıpta Yandal Uzmanlık, Tıpta Uzmanlık Kurulu, El Cerrahisi, , 2006-2011
 • Tıpta Uzmanlık, Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, 1997-2002
 • Lisans, Uludağ Üniversitesi, Tıp fakültesi, , 1987-1993
Akademik Ünvanlar / Görevler
 • Prof.Dr. Serbest Hekim 2016-
 • Prof.Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Faklütesi , 2013 - 2016
 • Doç.Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2011 - 2013
 • Doç.Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2007 - 2011
 • Yrd.Doç.Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2003 - 2007
Mesleki ve İdari Deneyimler
 • Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi , 03.07.2011 - 2016
 • Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cerrahi, 02.02.2003 - 04.07.2011
 • Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
 • El Cerrahisi
 • Damak Dudak Yarıkları
 • Mikrocerrahi
 • Estetik Cerrahi
Ulusal Dergilerde Yayınlanmış Makaleleri

1. Bekerecioğlu, M., B. Atik, Ö. Tan ve N. Durak.

   "Çeşitli Pansuman Malzemelerinin Deri Grefti Donör Alanının İyileşmesi Üzerine Etkileri",

    Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 8, 32-35 (2000).

2. Bekerecioğlu, M., M. Tercan, İ. Demirtaş, B. Atik ve Ö. Tan.

   "Hipertrofik Yanık Skarı ve Kontraktürlerinin Değerlendirilmesi (153 olguluk seri)",

    Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1, 11-15 (2001).

3. Bekerecioğlu, M., M. Tercan, B. Atik ve Ö. Tan.

   "Epidermoliz Bülloza: 2 Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi",

    Anadolu Tıp Dergisi, 3, 30-33 (2001).

4. Bekerecioğlu, M., M. Tercan, B. Atik, Ö. Tan ve N. Durak.

   "Dudak ve Damak Yarıklı 142 Hastanın Etyolojik Açıdan İncelenmesi",

    Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 9, 78-81 (2001).

5. Bekerecioğlu, M., M. Tercan, M. Karakök, B. Atik,, G. Hacımustafaoğlu ve D. Işık.

   "Deri lezyonlarının klinik ön tanı ve histopatolojik tanılarının karşılaştırılması",

    Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 1-3 (2001)

6. Atik, B., Ö. Tan, H. Dülger, B. Köseoğlu ve M. Bekerecioğlu.

   “The Time Course of Serum Malondialdehyde Levels in Burned Humans”,

    Eur J Gen Med, 1, 26-27 (2004).

7.Demir, C., B.Atik ve İ. Dilek.

   "Yılan Isırığı Sonucu Gelişen Yaygın Damar İçi Pıhtılaşması ve Multi Organ Yetmezliği: İki Olgu sunumu."

    Van Tıp Dergisi, 12: 22-25 (2005)

8. Atik, B., Ö. Tan, L. Tekeş, N. Akdeniz ve Ş. Türe.

   “Van Yöresi Melanom Dışı Deri Kanserlerinin Retrospektif Analizi”.

    Van Tıp Dergisi, 13, 126-130 (2006).

9. Şehitoğulları, A., B. Atik ve C. Demir.

   “Hidatik kistin latissimus dorsi kasında primer lokalizasyonu” 

    4,  49 – 51 ( 2006)

10. Tan, Ö., B. Atik ve D. Ergen.

     “Repair of a Large Pharyngocutaneous Fistula with the Free Dorsalis Pedis Flap”,

      Eur J Gen Med, 4, 40-44 (2007).

 11. Tan, Ö., B. Atik, D. Ergen ve H. Acemoğlu.

       “Kısmi Kalınlıkta Cilt Grefti Verici Sahalarının Bakımında Açık-Kuru ve Kapalı-Nemli Pansuman Tekniklerinin Karşılaştırılması”,

        Van Tıp Dergisi,14, 1-4 (2007).

 12. Atik, B., Ö. Tan, Z. Kaya ve A.F. Kiroglu.

      “Minimal Invasive Excision of Intraorbital Dermoid Cyst”

       Eur J Gen Med, (Accepted for publication).

13. Atik, B., Ö. Tan, L. Tekeş, A. Doğan ve M. Uslu.

     “Parmak Ucu Amputasyonlarında Subdermal Paket Metodu ile Rekonstrüksiyon”,

     Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, (Accepted for publication).

14. Tan, Ö., B. Atik ve D. Ergen.

     “Fournier Gangreni’nde Rekonstrüktif Yaklaşımlarımız: 27 Hastada Retrospektif Bir Çalışma”,

     Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, (Accepted for publication).

15. Tan, Ö., B. Atik ve D. Ergen.

     “Side-to-Side Anastomosis without Vessel Clamp: A Practical Method for Arterio-Venous Fistula”,

      Eur J Gen Med, (Accepted for publication).

Atik B., Sarici, M., Kalender, A.M., Isik, D., Aydin, O.E.

"Hunter's technique without Hunter's rod"

Acta Orthopaedica Belgica, 78 (4), pp. 479-483.

Document Type: Article

Source: Scopus


Isik, D., Garca, M.F., Durucu, C., Goktas, U., Atik B.

"Reconstruction of lower lip with myomucosal advancement flap"

Head and Neck, 34 (11), pp. 1562-1569.

Document Type: Article

Source: Scopus


Isik, D., Ceylan, M.F., Guner, S., Gokalp, M.A., Atik B.

"Technical details of using sural flap in pes equinovarus surgery: A preliminary report on the technique"

European Journal of Orthopaedic Surgery and Traumatology, 22 (6), pp. 521-525.

Document Type: Article

Source: Scopus


Isik, D., Tekin, H., Karadag, R., Bilgili, S.G., Atik B.

"Effect of brow lifting using botulinum a toxin on upper eyelid height in patients with ptosis undergoing the frontal sling technique"

Annals of Plastic Surgery, . Article in Press.

Document Type: Article in Press

Source: Scopus


Isik, D., Kiroglu, F., Isik, Y., Goktas, U., Atik B.

"Clinical outcomes of suture delay in forehead flap"

(2012) Journal of Craniofacial Surgery, 23 (1), pp. 75-77. Cited 1 time.

Document Type: Article

Source: Scopus


Işik, D., Kurdoǧlu, Z., Canbaz, Y., Tekin, H., Atik B.

"Gestational gigantomastia after the breast reduction surgery: A case report"

(2011) Turk Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 19 (1), pp. 33-35.

Document Type: Article

Source: Scopus


Isik, D., Atik, B., Tan

, O., Aktar, S., Dogan, M., Goktas, U.

"Primary repair of the alveolar cleft"

(2011) Journal of Craniofacial Surgery, 22 (6), pp. 2224-2226.

Document Type: Article

Source: Scopus


Isik, D., Guner, S., Avcu, S., Goktas, U., Atik, B.

"A case report of a patient with cleft palate carrying the risk of tetraplegia"

(2011) Cleft Palate-Craniofacial Journal, 48 (6), pp. 773-775.

Document Type: Article

Source: Scopus


Goktas, U., Isik, D., Kati, I., Atik, B., Soyoral, L.

"Effects of lidocaine infiltration on cost of rhinoplasty made under general anesthesia"

(2011) Journal of Craniofacial Surgery, 22 (6), pp. 2176-2178.

Document Type: Article

Source: Scopus


Isik, D., Guner, S., Kalender, A.M., Isik, Y., Atik, B.

"A modified rotation flap design: The S-flap"

(2011) Dermatologic Surgery, 37 (9), pp. 1329-1334.

Document Type: Article

Source: Scopus


Isik, D., Tekes, L., Eseoglu, M., Isik, Y., Bilici, S., Atik, B.

"Closure of large myelomeningocele defects using dorsal intercostal artery perforator flap"

(2011) Annals of Plastic Surgery, 67 (2), pp. 159-163. Cited 3 times.

Document Type: Article

Source: Scopus


Isik, D., Durucu, C., Isik, Y., Atik, B., Kocak, O.F., Karatas, E., Bekerecioglu, M.

"Use of rotation flap in repair of cleft palate and velopharyngeal insufficiency"

(2011) Journal of Craniofacial Surgery, 22 (4), pp. 1203-1209.

Document Type: Article

Source: Scopus


Isik, D., Kurdoglu, Z., Ozen, S., Tekes, L., Aktar, S., Atik, B.

"Giant peripheral primitive neuroectodermal tumor of the mons pubis: A case report"

(2011) Archives of Gynecology and Obstetrics, 283 (5), pp. 1165-1167.

Document Type: Letter

Source: Scopus


Isik, D., Guner, S., Kalender, A.M., Isik, Y., Atik, B.

"A Modified Rotation Flap Design: The S-Flap"

(2011) Dermatologic Surgery, . Article in Press.

Document Type: Article in Press

Source: Scopus


Atik, B., Erkutlu, I., Tercan, M., Buyukhatipoglu, H., Bekerecioglu, M., Pence, S.

"The effects of exogenous melatonin on peripheral nerve regeneration and collagen formation in rats"

(2011) Journal of Surgical Research, 166 (2), pp. 330-336. Cited 3 times.

Document Type: Article

Source: Scopus


Tan, Ö., Atik, B.

"Side-to-side anastomosis without vessel clamp: A practical method for arterio-venous fistula [Damar klempsiz yan-yana anastomoz: Arterio-venöz fistül i̇çin pratik bir yöntem]"

(2010) European Journal of General Medicine, 7 (3), pp. 348-349.

Document Type: Article

Source: Scopus


Isik, D., Isik, Y., Peker, E., Atik, B.

"Buried and trapped penis: A case report"

(2010) Andrologia, 42 (4), pp. 281-283.

Document Type: Article

Source: Scopus


Dogan, A., Sungur, I., Bilgic, S., Uslu, M., Atik, B., Tan, O., Ozgokce, S., Uluc, D., Coban, H., Turkoglu, M., Akpinar, F.

"Amputations in eastern Turkey (Van): A multicenter epidemiological study"

(2008) Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 42 (1), pp. 53-58. Cited 4 times.

Document Type: Article

Source: Scopus


Atik, B., Bekerecioglu, M., Tan, O., Etlik, O., Davran, R., Arslan, H.

"Evaluation of dynamic magnetic resonance imaging in assessing velopharyngeal insufficiency during phonation"

(2008) Journal of Craniofacial Surgery, 19 (3), pp. 566-572. Cited 11 times.

Document Type: Article

Source: Scopus


Atik, B., Tan, O., Dogan, A., Kalender, M., Tekes, L., Korkmaz, M., Uslu, M.

"A new method in tendon repair: angular technique of interlocking (ATIK)."

(2008) Annals of plastic surgery, 60 (3), pp. 251-253. Cited 2 times.

Document Type: Article

Source: Scopus


Tan, O., Ergen, D., Atik, B., Gundogdu, C., Calik, I., Can, I.

"The effect of perforator location on epigastric perforator flap survival: An experimental and stereological study in guinea pigs"

(2008) Journal of Reconstructive Microsurgery, 24 (1), pp. 43-51.

Document Type: Article

Source: Scopus


Tan, O., Atik, B., Ergen, D.

"Management of a composite foot defect due to mine explosion using the free fibula osteocutaneous flap"

(2008) Journal of Reconstructive Microsurgery, 24 (1), pp. 53-56. Cited 2 times.

Document Type: Article

Source: Scopus


Atik, B., Tan, O., Mutaf, M., Senel, B., Yilmaz, N., Kiymaz, N.

"Skin perforators of back region: Anatomical study and clinical applications"

(2008) Annals of Plastic Surgery, 60 (1), pp. 70-75. Cited 8 times.

Document Type: Article

Source: Scopus


Tan, O., Atik, B., Ergen, D.

"Versatile use of the pedicled latissimus dorsi flap as a salvage procedure in reconstruction of complex injuries of the upper extremity"

(2007) Annals of Plastic Surgery, 59 (5), pp. 501-506. Cited 6 times.

Document Type: Article

Source: Scopus


Tan, O., Atik, B., Ergen, D.

"The retroangular flap revisited"

(2007) Dermatologic Surgery, 33 (11), pp. 1343-1349. Cited 5 times.

Document Type: Article

Source: Scopus


Tan, O., Atik, B., Dogan, A., Uslu, M., Alpaslan, S.

"Postoperative dynamic extension splinting compared with fixation with Kirschner wires and static splinting in contractures of burned hands: A comparative study of 57 cases in 9 years"

(2007) Scandinavian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery and Hand Surgery, 41 (4), pp. 197-202. Cited 1 time.

Document Type: Article

Source: Scopus


Atik, B., Tan, O., Bekerecioglu, M., Cinal, A., Tekes, L.

"Reconstruction of lower eyelid defects using a cross upper eyelid flap composited with ear cartilage"

(2007) Dermatologic Surgery, 33 (6), pp. 709-712. Cited 3 times.

Document Type: Article

Source: Scopus


Atik, B., Tan, O.

"Calculation of flap or defect size [2]"

(2007) Annals of Plastic Surgery, 58 (6), p. 706.

Document Type: Letter

Source: Scopus


Tan, O., Atik, B., Ergen, D.

"Temporal flap variations for craniofacial reconstruction"

(2007) Plastic and Reconstructive Surgery, 119 (7), pp. 152e-163e. Cited 6 times.

Document Type: Article

Source: Scopus


Atik, B., Tan, Ö., Kaya, Z., Kiroǧlu, A.F.

"Minimal invasive excision of intraorbital dermoid cyst"

(2007) European Journal of General Medicine, 4 (2), pp. 87-90.

Document Type: Article

Source: Scopus


Tan, O., Atik, B., Parmaksizoglu, D.

"Soft-tissue augmentation of the middle and lower face using the deepithelialized submental flap"

(2007) Plastic and Reconstructive Surgery, 119 (3), pp. 873-879. Cited 10 times.

Document Type: Article

Source: Scopus


Tan, Ö., Atik, B., Ergen, D.

"Repair of a large pharyngocutaneous fistula with the free dorsalis pedis flap"

(2007) European Journal of General Medicine, 4 (1), pp. 39-43.

Document Type: Article

Source: Scopus


Tan, O., Atik, B.

"Triangular with ala nasi (TAN) repair of unilateral cleft lips: A personal technique and early outcomes"

(2007) Journal of Craniofacial Surgery, 18 (1), pp. 186-197. Cited 7 times.

Document Type: Article

Source: Scopus


Atik, B., Öztürk, G., Erdoǧan, E., Tan, Ö.

"Comparison of techniques for long-term storage of fat grafts: An experimental study"

(2006) Plastic and Reconstructive Surgery, 118 (7), pp. 1533-1537. Cited 17 times.

Document Type: Article

Source: Scopus


Tan, O., Atik, B., Dogan, A., Alpaslan, S., Uslu, M.

"Middle phalangectomy: A functional and aesthetic cure for macrodactyly"

(2006) Scandinavian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery and Hand Surgery, 40 (6), pp. 362-365. Cited 2 times.

Document Type: Article

Source: Scopus


Atik, B., Tan, Ö., Bekerecioglu, M., Kiroglu, A.F., Tekes, L.

"Prolabial lengthening by Turkish tulip method in bilateral cleft lip repair"

(2006) Laryngoscope, 116 (12), pp. 2120-2124.

Document Type: Article

Source: Scopus


Mutaf, M., Işik, D., Atik, B., Bulut, Ö.

"Versatility of the bilobed cervical skin flap for total ear reconstruction in the unfavorable temporoauriculomastoid region"

(2006) Plastic and Reconstructive Surgery, 118 (3), pp. 652-662. Cited 3 times.

Document Type: Article

Source: Scopus


Atik, B., Tan, O., Ceylan, K., Etlik, O., Demir, C.

"Reconstruction of wide scrotal defect using superthin groin flap"

(2006) Urology, 68 (2), pp. 419-422. Cited 8 times.

Document Type: Article

Source: Scopus


Tan, O., Kiroglu, A.F., Atik, B., Yuca, K.

"Reconstruction of the columella using the prefabricated reverse flow submental flap: A case report"

(2006) Head and Neck, 28 (7), pp. 653-657. Cited 2 times.

Document Type: Article

Source: Scopus


Tan, O., Atik, B., Ergen, D.

"A new method in the treatment of postburn scar contractures: Double opposing V-Y-Z plasty"

(2006) Burns, 32 (4), pp. 499-503. Cited 10 times.

Document Type: Article

Source: Scopus


Atik, B., Tan, O., Kymaz, N., Yilmaz, N., Tekes, L.

"Bilobed fasciocutaneous flap closure of large meningomyeloceles"

(2006) Annals of Plastic Surgery, 56 (5), pp. 562-564. Cited 6 times.

Document Type: Article

Source: Scopus


Tan, O., Atik, B., Kizilkaya, A., Ozer, E., Kavukcu, S.

"Extensive skin calcifications in an infant with chronic renal failure: Metastatic calcinosis cutis"

(2006) Pediatric Dermatology, 23 (3), pp. 235-238. Cited 2 times.

Document Type: Article

Source: Scopus


Tan, O., Atik, B., Vayvada, H.

"A new custom-made nostril retainer: The rubber of infusion set [18]"

(2006) Plastic and Reconstructive Surgery, 117 (3), pp. 1053-1054. Cited 4 times.

Document Type: Letter

Source: Scopus


Tan, O., Atik, B., Calka, O.

"Plastic surgical solutions for Melkersson-Rosenthal Syndrome: Facial liposuction and cheiloplasty procedures"

(2006) Annals of Plastic Surgery, 56 (3), pp. 268-273. Cited 6 times.

Document Type: Article

Source: Scopus


Ceylan, K., Köseoǧlu, B., Tan, Ö., Atik, B.

"Urethrocutaneous fistula: A case report"

(2006) International Urology and Nephrology, 38 (1), pp. 163-165. Cited 4 times.

Document Type: Article

Source: Scopus


Tan, O., Atik, B., Parmaksizoglu, D.

"An adjustable syringe suction drain."

(2005) Plastic and reconstructive surgery., 116 (7), pp. 2060-2061. Cited 3 times.

Document Type: Letter

Source: Scopus


Tan, O., Atik, B., Ergen, D.

"Versatile use of the VM-plasty for reconstruction of the web space"

(2005) Annals of Plastic Surgery, 55 (6), pp. 623-628. Cited 5 times.

Document Type: Article

Source: Scopus


Tan, O., Atik, B., Ugras, S.

"Melanotic neuroectodermal tumor in a newborn"

(2005) International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 69 (10), pp. 1441-1444. Cited 11 times.

Document Type: Article

Source: Scopus


Atik, B., Tan, O.

"A new fluid cup for electrocoagulation [9]"

(2005) Plastic and Reconstructive Surgery, 115 (3), pp. 952-953.

Document Type: Letter

Source: Scopus


Tan, O., Atik, B., Bekerecioglu, M.

"Supercharged reverse-flow sural flap: A new modification increasing the reliability of the flap"

(2005) Microsurgery, 25 (1), pp. 36-43. Cited 37 times.

Document Type: Article

Source: Scopus


Tan, O., Atik, B., Karaca, C., Barutcu, A.

"A new instrument as cartilage scorer for otoplasty and septoplasty: Adson-Brown forceps [16]"

(2005) Plastic and Reconstructive Surgery, 115 (2), pp. 671-672. Cited 3 times.

Document Type: Letter

Source: Scopus


Tan, O., Atik, B., Ba

yram, I.

"Skin tag"

(2005) Dermatology, 210 (1), pp. 82-83. Cited 2 times.

Document Type: Article

Source: Scopus


Erol, M., Çaksen, H., Tan, Ö., Atik, B., Ünal, Ö., Odabaş, D.

"Report of a girl with Klippel-Feil syndrome and Poland anomaly"

(2004) Genetic Counseling, 15 (4), pp. 469-472. Cited 8 times.

Document Type: Article

Source: Scopus


Atik, B., Tan, O., Bayram, I., Tuncer, O., Kirimi, E.

"Asymmetrical nonscalp aplasia cutis congenita: A case report"

(2004) Journal of Dermatology, 31 (11), pp. 923-926. Cited 2 times.

Document Type: Article

Source: Scopus


Tan, O., Atik, B., Parfais, E., Georgian, P.

"Treatment modalities using upper eyelid for full-thickness defects of lower lid: Less morbidity and better results [20] (multiple letters)"

(2004) Plastic and Reconstructive Surgery, 113 (1), pp. 464-465. Cited 2 times.

Document Type: Letter

Source: Scopus


Tan, O., Atik, B., Koseoglu, B.

"An easy and safe method to apply leeches on flaps: The leech cage [22]"

(2004) Plastic and Reconstructive Surgery, 113 (1), pp. 466-467. Cited 3 times.

Document Type: Letter

Source: Scopus


Tan, O., Atik, B., Bekerecioglu, M., Tercan, M., Bayram, I.

"Squamous carcinoma in a pressure sore with a very short latency period"

(2003) European Journal of Plastic Surgery, 26 (7), pp. 360-362. Cited 5 times.

Document Type: Review

Source: Scopus


Tercan, M., Bekerecioglu, M., Dikensoy, O., Kocoglu, H., Atik, B., Isik, D., Tercan, A.

"Effects of abdominoplasty on respiratory functions: A prospective study"

(2002) Annals of Plastic Surgery, 49 (6), pp. 617-620. Cited 9 times.

Document Type: Article

Source: Scopus


Bekerecioglu, M., Tercan, M., Karakok, M., Atik, B.

"Benign chondroid syringoma: A confusing clinical diagnosis"

(2002) European Journal of Plastic Surgery, 25 (6), pp. 316-318. Cited 11 times.

Document Type: Article

Source: Scopus


Bekerecioglu, M., Balat, O., Tercan, M., Kutlar, I., Atik, B.

"The use of Z-plasty in the treatment of vaginal septum"

(2002) Journal of Gynecologic Surgery, 18 (3), pp. 81-85. Cited 1 time.

Document Type: Article

Source: Scopus


Tuncay, I., Ozbek, H., Atik, B., Ozen, S., Akpinar, F.

"Effects of hyaluronic acid on postoperative adhesion of tendo calcaneus surgery: An experimental study in rats"

(2002) Journal of Foot and Ankle Surgery, 41 (2), pp. 104-108. Cited 15 times.

Document Type: Article

Source: Scopus


Tercan, M., Balat, O., Bekerecioglu, M., Atik, B.

"The use of fibrin glue in the McIndoe technique of vaginoplasty"

(2002) Plastic and Reconstructive Surgery, 109 (2), pp. 706-709. Cited 8 times.

Document Type: Article

Source: Scopus


Tercan, M., Balat, O., Bekerecioglu, M., Atik, B., Kutlar, I.

"Use of gracilis musculocutaneous flap in the treatment of complex rectovaginal fistula with rectal incontinence: A case report"

(2001) Journal of Gynecologic Surgery, 17 (4), pp. 125-128.

Document Type: Article

Source: Scopus


Bekerecioglu, M., Tercan, M., Atik, B., Tan, O.

"Cutaneous anthrax of the eyelid [2]"

(2001) Annals of Plastic Surgery, 46 (4), pp. 455-456. Cited 3 times.

Document Type: Letter

Source: Scopus