+90 532 461 59 97
MENÜ

KVKK Başvuru Formu

(6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TARAFINDAN VERİ SORUMLUSUNA YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN)  


GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini veri sorumlusu olan Şirketimize yapılacak başvuruların aşağıdaki yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun doldurulup imzası alındıktan sonra çıktısı alınarak;

• Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,

• Noter vasıtasıyla,

•Başvuru Sahibi’nce güvenli elektronik imza, mobil imza veya kayıtlı elektronik posta adresi kullanılarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine bekir.atik@hs01.kep.tr veya info@bekiratik.com adresine gönderilmek suretiyle,

• Tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan eposta ile info@bekiratik.com adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.

Talebinizin değerlendirilmesi kapsamında ek bilgiye ihtiyaç duyulması halinde sizinle iletişim kurabilecektir. Başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup, ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi  

Başvurunun Yapılacağı

Adres 

Başvuru                   Gönderiminde

Belirtilecek Bilgi 

Şahsen           Başvuru

(Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Acıbadem mah. Çecen Sok. A1 / 219 Üsküdar

İstanbul

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Kapsamında

Bilgi Talebi” yazılacaktır.  

Noter         vasıtasıyla

tebligat

Acıbadem mah. Çecen Sok. A1 / 219 Üsküdar

İstanbul

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Kapsamında

Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Güvenli             elektronik imza, Mobil İmza ile imzalanarak ve/veya         Kayıtlı Elektronik     Posta

(KEP) Yoluyla  

bekir.atik@hs01.kep.tr  info@bekiratik.com

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.


KVKK Başvuru Formunu İndirin

Başvuru Formunu İndir


Prof. Dr. Bekir Atik. Tüm Hakları Saklıdır.

Randevu Oluştur

Get Started MESAJ GÖNDER